سه شنبه, ۱۲ فروردین , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

برگزاری مسابقات فوتسال و والیبال جام رمضان به نفع بیماران کلیوی و پیوند اعضاء

انتشار: 21 جولای 2013

برگزاری مسابقات فوتسال و والیبال جام رمضان به نفع بیماران کلیوی و پیوند اعضاء

 

jameramezanکمیته ورزشی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی زنجان با همکاری تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲، هم زمان با ماه مبارک رمضان، با هدف کمک رسانی به بیماران کلیوی و پیوند اعضاء، اقدام به برگزاری مسابقات فوتسال و والیبال جام رمضان در بین کارکنان دولت، شرکتها و فرهنگیان، در سالن های بینش و کوثر زنجان، می کنند.

رییس کمیته ورزش انجمن حمایت از بیماران کلیوی زنجان با اشاره به اینکه مسابقات فوتسال جام رمضان از روز ۲۶ تیرماه آغاز و تا ۳ مردادماه سالجاری ادامه دارد، گفت: روزهای۲۶،۲۷و  ۲۹تیرماه، به ترتیب تیم های پیامبر اعظم- مطهری، اتحاد ملی- امام جواد و شهید بهشتی- مطهری به رقابت با یکدیگر پرداختند.

اسرافیل محمدی با اشاره به این که مسابقات تیم های فوتسال شهید بهشتی- اداره الف، نبوت- اداره ب و پیامبر اعظم- اداره الف در روزهای ۲۶،۲۷ و ۲۹ تیرماه برگزار شد، افزود: رقابت تیم های فوتسال نبوت- امام جواد، پیامبر اعظم- شهید بهشتی و اتحاد ملی- نبوت، در ساعت ۲۲ و در روزهای ۳۰و۳۱ تیرماه و اول مردادماه است.

وی تصریح کرد : مسابقات تیم های فوتسال اتحاد ملی- اداره ب، مطهری- اداره الف و امام جواد- اداره ب در ساعت ۲۲و۵۰ و در روزهای ۳۰ و۳۱ تیرماه و اول مردادماه است.

رئیس کمیته ورزشی انجمن حمایت از بیماران کلیوی زنجان، مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتسال جام رمضان را ۲ مرداد دانست و تاکید کرد : تیم اول گروه یک- تیم دوم گروه دو و تیم اول گروه دو- تیم دوم گروه یک، به ترتیب ساعات ۲۲ و ۲۲و۵۰ به رقابت با یکدیگر می پردازند که گروه یک شامل تیم های مجتمع پیامبر اعظم(ع)، شهید بهشتی، هنرستان شهید مطهری و اداره الف و گروه ۲ شامل تیم های اتحاد ملی، نبوت، مجتمع امام جواد(ع) و اداره ب است.

اسرافیل محمدی زمان برگزاری مرحله رده بندی و فینال مسابقات فوتسال جام رمضان را ۳ مردادماه اعلام کرد و گفت: این مسابقات به ترتیب در ساعات ۲۲ و ۲۲و۵۰ برگزار می شود.

وی، با تاکید بر این که ۲۶ تیرماه، تیم های بازنشستگان- ناحیه ۱ و راه آهن – دانشگاه زنجان با هم مسابقه دادند، گفت: ۲۷ تیر نیز رقابت بین تیم های آ. پ. ایجرود- مخابرات و آ.پ. ناحیه ۲- دانشگاه زنجان با هم به رقابت پرداختند.

رئیس کمیته ورزشی انجمن حمایت از بیماران کلیوی زنجان، ادامه داد: بازنشستگان- مخابرات و آ.پ.ایجرود- آ.پ. ناحیه ۱، روز شنبه ۲۹ تیر به مصاف یکدیگر رفتند.

وی رقابت های والیبال جام رمضان آ.پ ناحیه ۲- راه آهن و آ.پ. ایجرود- بازنشستگان را ۳۰ تیر و در ساعات ۲۱و۴۵ و ۲۲و۴۵ عنوان کرد و افزود: تیم های والیبال مخابرات- آ.پ. ناحیه ۱، روز دوشنبه ۳۱ تیرماه و در ساعت ۲۱و۴۵ به رقابت با یکدیگر می پردازند.

رئیس کمیته ورزشی انجمن حمایت از بیماران کلیوی زنجان با اشاره به این که، اول A- دومB و اولB- دومA روز سه شنبه ۱ مرداد ماه و در ساعات ۲۱و۴۵ و ۲۲و۴۵ با هم مسابقه می دهند، ادامه داد: گروه A شامل تیم های بازنشستگان، ایجرود، مخابرات و ناحیه یک و گروهB شامل تیم های ناحیه۲، راه آهن و دانشگاه زنجان است.

اسرافیل محمدی مرحله رده بندی مسابقات والیبال جام رمضان را ۲ مردادماه و در ساعت ۲۱و۴۵ برشمرد و گفت: فینال این مسابقات همان روز و در ساعت ۲۲و۴۵ برگزار می شود.

در ادامه رئیس آموزش و پرورش ناحیه۲ زنجان، هدف از برگزاری مسابقات فوتسال و والیبال جام رمضان، در میان فرهنگیان را نشاط و پویایی آنان یاد کرد و گفت: استقبال فرهنگیان در این دوره از مسابقات بالا است.

حسن بهلولی به ارتباط تنگاتنگ فرهنگیان و انجمن حمایت از بیماران کلیوی زنجان اشاره کرد و ادامه داد: امسال مسابقات والیبال و فوتسال جام رمضان، در حمایت از بیماران کلیوی زنجان است. 

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،


دیدگاه ها و نقطه نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.