سه شنبه, ۱۲ فروردین , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

اولین جلسه کمیته فنی و مهندسی

انتشار: 6 ژانویه 2013

جلسه کمیته فنی و مهندسی (1)اولین جلسه کمیته فنی و مهندسی انجمن حمایت از بیماران کلیوی راس ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه مورخه ۱۲/۱۰/۹۱ بنا به هماهنگی قبلی و با حضور اکثریت اعضاء در محل دفتر ریاست نظام مهندسی تشکیل گردید. ابتدا آقای طهماسبی مدیر انجمن از زحمات بی وقفه مجموعه عوامل و دست اندرکاران پروژه در دست ساخت آموزشی و پیشگیری حاضر در جلسه تشکر و قدردانی کردند و در خصوص ضرورت تفکیک مسئولیت ها را بر اساس چارت سازمانی تهیه شده و نحوه تقسیم بندی و تفکیک وظایف کارگروه تخصصی توضیحاتی دادند.
و در ادامه آقای مهندس حدیدیان مقدم مسئول کمیته فنی و مهندسی در خصوص تهیه نقشه های اجرائی توسط شرکت مشاور مهندسین اسوه و تعیین پیمانکار و شروع کار اجرائی و عملیات احداث پروژه با زیر بناء ۴۰۰۰ متر مربع در ۵ طبقه از ۲۵ خرداد ماه سال ۹۱ با جزئیات مربوط به مقدار عملیات خاک برداری، قالب بندی ، حجم بتن، فنداسیون و میلگرد مصرفی و پیشرفت کاری بدون وقفه طبق برنامه زمانبندی شده و همکاری خوب گروه مهندسین مشاور و ناظرین و پیمانکار و انجمن توضیحات کاملی ارائه دادند. سپس آقای مهندس محمدی مشاور ساختمان و رئیس نظام مهندسی با ابراز خوشحالی از پیشرفت قابل توجه پروژه بر اساس برنامه زمانبندی پیش بینی شده با کیفیت مطلوب و نظارت عالی و کمکهای بلا عوض و خیرخواهانه از سهم نظام مهندسی در پروژه های موسسات خیریه صحبت و آمادگی همه جانبه شخص ایشان ومجموعه نظام مهندسی در جهت تکمیل و بهره برداری بموقع پروژه در دست ساخت و همکاری در تحقق اهداف بعدی مرتبط با نظام مهندسی را اعلام نمودند.
و بعد سایر اعضاء حاضر در جلسه پیشنهاداتی در خصوص هماهنگی لازم توسط کمیته برنامه ریزی مالی و اقتصادی قبل از شروع هر مرحله برای بازار یابی و شناسائی شرکت های بتن کار و سایر مصالح مورد نیاز باهماهنگی کمیته فنی و مهندسی اقدام گردد. در ادامه پس از مشورت و رای گیری آقایان زیر به ترتیب بعنوان مسئول و دبیر اعضاء کار گروه فنی و مهندسی انتخاب شدند.
رئیس کمیته : آقای مهندس مجید حدیدیان مقدم
۱-دبیر: آقای مهندس عسگری (ناظر ساختمان)
۲- مسئول واحد اماکن اهدائی: آقای سلطانی
۳-مسئول واحد تاسیسات : آقای مهندس اصغر محمدی – آقای مهندس فیروزی
۴-مسئول واحد نظارت: آقای مهندس طبیانی وبا همکاری آقای مهندس قره بیگلو –آقای مهندس قصابی
۵-مسئول واحد طرح و نقشه : دفتر فنی اسوه –آقای مهندس احد محمدی مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور اسوه و رئیس نظام مهندسی استان
۶-مسئول واحد تدارکات: آقای حاج رضا رجبیون
۷-مسئول واحد شهرستانها –آقای مهندس سید مهدی هاشمی

کلیدواژه ها: ، ، ،


دیدگاه ها و نقطه نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.