دوشنبه, ۳ تیر , ۱۳۹۸ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

اولین جلسه کمیته فرهنگی و تبلیغاتی

انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۱

جلسه کمیته فرهنگی و تبلیغاتی (1)اولین جلسه کمیته فرهنگی و تبلیغاتی انجمن حمایت از بیماران کلیوی راس ساعت ۳۰/۴ عصر روز سه شنبه مورخه ۱۲/۱۰/۹۱ با حضور اکثریت اعضاء در محل دفتر انجمن تشکیل گردید. ابتدا آقای طهماسبی مدیر انجمن در خصوص اهمیت فعالیت فرهنگی برای انتقال عملکرد اهداف و برنامه های پیش روی انجمن در راستای فرهنگ سازی و جذب حداکثری مشارکت های مردمی و ضرورت تخصصی کردن کمیته ها با استفاده از افراد علاقمند و کاربردی صحبت کردند.
سپس آقای مهندس رستمخانی در خصوص چارت سازمانی تهیه شده و نحوه تقسیم وظایف اعضاء در کارگروهها و جایگاه هر یک و تعامل با سایر کمیته ها توضیحاتی دادند. در ادامه آقای ناصر خلیلی مدیر امور دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به قدمت و فراگیری کشوری فعالیت انجمن بیماران کلیوی و توفیق انجمن زنجان در پوشش برنامه های آموزشی و پیشگیری بویژه دسترسی به غربالگری بیماریهای زمینه ای در آینده با تکمیل و تجهیز اولین مجتمع تخصصی در دست ساخت و ضرورت استفاده بیشتر از ابزارهای تبلیغاتی و رسانه ای به روز در عصر ارتباطات بدون وابستگی به سازمانهای دولتی با هدف دسترسی به راهکارهای فرهنگی و آموزشی برای بیمار نشدن مردم ، درمان اولیه و رسیدگی به نیازهای درمانی و اجتماعی بیماران تحت پوشش صحبت کردند.
پس از بحث و تبادل نظر ورای گیری افراد زیر بعنوان مسئول و دبیر و اعضاء کمیته فرهنگی انتخاب شدند .
۱-آقای حاج ناصر خلیلی بعنوان رئیس کمیته فرهنگی و عضو کمیته برنامه ریزی
۲-آقای مهندس بهنام علی قنبری بعنوان دبیر کمیته و نماینده شهرستانها
۳- آقای احمد قربانزداه بعنوان مسئول واحد انتشارات و آقای علی محمد بیانی بعنوان دبیر واحد
۴-آقای مصطفی خواصی بعنوان مسئول واحد آموزش و پرورش و آقای رضا نظری بعنوان دبیر واحد
۵-آقای حمید رضا طهماسبی بعنوان مسئول واحد iT و سایت انجمن و خانم نوشین حدیدیان مقدم بعنوان دبیر واحد
۶-آقای دکتر وقفچی بعنوان مسئول واحد امور بین الملل و آقای مجتهدی بعنوان دبیر واحد
۷- خانم مهندس نوشین حدیدیان مقدم بعنوان مسئول واحد دانشجویان و جوانان و خانم رهنورد بعنوان دبیر واحد
۸-آقای حاج منصور احمدی بعنوان مسئول واحد آمار و اطلاعات و خانم باباخانی بعنوان دبیر واحد
۹-آقای مشهود ابراهیم خانی بعنوان مسئول مراسم ها –آقای اسرافیل محمدی بعنوان دبیر واحد
۱۰-آقای نادر رابطی بعنوان مسئول واحد تبلیغات و اطلاع رسانی و آقای علی یوسفی راد بعنوان دبیر واحد
مقرر گردید که مسئولین واحد ها نسبت به معرفی افراد کارگروه جهت تقسیم و شرح وظایف اقدام و در جلسه آتی کمیته فرهنگی اعلام نمایند.

کلیدواژه ها: ، ، ،


دیدگاه ها و نقطه نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.