سه شنبه, ۱۲ فروردین , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

اولین جلسه کمیته تخصصی پزشکی

انتشار: 20 ژانویه 2013

جلسه کمیته تخصصی پزشکیبیاری خداوند متعال اولین جلسه کمیته تخصصی پزشکی انجمن حمایت از بیماران کلیوی با هماهنگی قبلی راس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخه ۲۸/۱۰/۹۱ با موضوع انتخاب رئیس و دبیر کمیته و مسئولین واحدهای ذیربط و جمعبندی نظرات با تدوین شرح وظایف در محل دفتر انجمن تشکیل گردید پس از تلاوت کلام اله مجید ، آقای طهماسبی مدیر انجمن پیرامون رسالت و اهداف انجمن درحوزه های مختلف درمانی و اجتماعی بیماران ، وضعیت مناسب خدمات رسانی درمانی و داروئی در سطح استان با توجه به افزایش بیماری بویژه در دهه آخر سال ۸۰ ، آمار و عملکرد انجمن، ایجاد دفاتر نمایندگی در شهرستانها و تعامل خوب با دانشگاه علوم پزشکی در جهت ارائه این خدمات و همچنین با اعلام اینکه هدف از ایجاد مرکز تخصصی آموزشی و پیشگیری در حال ساخت را توسعه فعالیت های آموزشی و مشاوره ای و عملیاتی کردن برنامه های آموزشی همسو با سیاست های دانشگاه علوم پزشکی با دیدگاههای تخصصی برای رسیدن به یک هدف واحد حفظ سلامتی افراد جامعه است توضیحات مبسوطی ارائه نمودند و آقای مهندس رستمخانی در خصوص فرمهای تهیه شده مشخصات فردی ، چارت سازمانی ، آئین نامه های اجرائی توضیحاتی دادند سپس اعضاء حاضر پیشنهاداتی در خصوص اهمیت بحث آموزشی و پیشگیری برای کاهش بیماری ، توسعه و دنبال سیاست های مرکز بیماریهای وزارت بهداشت آشنائی بیشتر اعضاء با اهداف و برنامه های انجمن ، حضور در آموزش های ضمن خدمت ادارات ، هم افزائی فکری و مالی با سازمانها با تدوین برنامه های سالیانه با اهداف مشخص ، برنامه ریزی آموزشی برای بیماریهای زمینه ای دیابت و فشارخون و شکل گیری بیماری کلیه در نظام بهداشت ، استفاده بیشتر از رسانه ها و ابزارهای تبلیغاتی ، تعریف منابع علمی برای غربالگری، آموزش مستمر و ادامه دار برای تغییر نگرش و رفتار و نهایتا نهادینه کردن پیشگیری در خانواده ها با سرمایه گذاری بیشتر در سنین پائین، ارزیابی فعالیت های پژوهشی بعد از عملیاتی کردن برنامه های آموزشی و غربالگری در حد توان و اختیارات انجمن، ضرورت آموزش بهورزهای مربیان بهداشت و دبیران علوم تجربی و مدیران مدارس روستائی با دوره ها و کلاسهای ویژه ، و تامین اجتماعی خانواده های بیماران ارائه دادند . و در این خصوص آقای دکتر عبادی نماینده تام الاختیار معاونت بهداشت در خصوص هماهنگی آموزشی بهورزان در زمان خاص با هماهنگی قبلی و تهیه بروشور و برنامه های غربالگری گروههای هدف توسط کمیته پزشکی اعلام آمادگی کردند. 
آقای مهندس وثوق کارشناس بهداشت محیط در خصوص پیگیری و نتیجه گیری آموزش ها با طرح مسائل مرتبط در سطح اصناف اعلام آمادگی کردند ، آقای خدایاری نماینده تام الاختیار معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش در خصوص هماهنگی و تجمیع مربیان بهداشت ، دبیران علوم و مدارس در سطح استان در یک مکان با هماهنگی قبلی برای باز آموزی و هدفمند کردن آموزش ها به شرط نهیه cd و بروشور های آموزشی و معرفی پزشک مرتبط با بیماری کلیه اعلام آمادگی کردند . که مراتب پس از بحث و بررسی و تبادل نظر پیرامون موضوعات جلسه با اشاره به جزئیات بیشتر در جلسه بعدی اعضاء حاضر با اعلام آمادگی به اتفاق آرا به شرح ذیل بعنوان مسئول کمیته ، دبیر کمیته و مسئولین واحد های مربوطه انتخاب شدند .
۱-آقای دکتر مصطفی محمدی بعنوان رئیس کمیته پزشکی و آقای دکتر مجید صادقی بعنوان دبیر کمیته
۲-آقای دکتر ایوب پزشکی بعنوان مسئول واحد خدمات کلینیکی بیماران
۳-آقای دکتر احمد جلیلوند بعنوان مسئول واحد خدمات پاراکلینیکی بیماران
۴-آقای دکتر وکیلی بعنوان مسئول واحد تحقیقاتی و پژوهشی
۵-آقای دکتر صائینی بعنوان مسئول واحد آموزشی و غربالگری و آقای دکتر عبادی بعنوان دبیر واحد
۶-خانم دکتر صدیقه دهنائی بعنوان مسئول واحد دارو و درمان و خانم دکتر داودی بعنوان دبیر واحد
۷-آقای سیاری بعنوان مسئول واحد آموزش و آقای خدایاری بعنوان دبیر واحد
۸-آقای اسماعیل رحمانی بعنوان مسئول واحد تجهیزات درمانی
۹-آقای مهندس محمد رضا وثوق بعنوان مسئول واحد بهداشت
۱۰-آقای علیرضا شکرانی بعنوان مسئول واحد تغذیه

حاضرین با ذکر مسئولیتها :
آقای دکتر ایوب پزشکی ، نفرولوژ – آقای دکتر مصطفی محمدی ، معاون آموزشی و پژوهشی جهاد دانشگاهی – آقای دکتر جلیلوند ، رئیس آزمایشگاه استان- آقای دکتر وکیلی ، مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی –آقای دکتر صادقی ،رئیس اسبق مرکز بهداشت و کارشناس مسئول آموزش و بهداشت مدارس استان- آقای دکتر عبادی، مدیر امور آموزش و بهداشت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی – آقای اسماعیل رحمانی، مدیر روابط عمومی و مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی- آقای خدایاری، نماینده تام الاختیار حوزه سلامت آموزش و پرورش استان- آقای مهندس محمد رضا وثوق ، رئیس اسبق بهداشت محیط شهرستان- آقای علیرضا شکرانی ، کارشناس تغذیه

کلیدواژه ها: ، ،


دیدگاه ها و نقطه نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.