جمعه, ۱۵ فروردین , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

اولین جلسه کمیته تخصصی ورزشی

انتشار: 9 ژانویه 2013

جلسه کمیته ورزشیبیاری خداوند متعال اولین جلسه کمیته تخصصی ورزشی در اجرای مفاد بند یک صورتجلسه کمیته برنامه ریزی با هماهنگی و دعوت قبلی راس ساعت ۱۶ روز دو شنبه مورخ ۲۷/۹/۹۱ با حضور پیشکسوتان و مربیان مجرب ورزشی در محل دفتر انجمن با موضوع سازماندهی و انتخاب مسئول و دبیر کمیته و مسئولین واحدهای ذیربط و کارگروه ها با تدوین شرح وظایف کمیته تشکیل گردید. ابتدا آقای طهماسبی مدیر انجمن پیرامون اهمیت و جایگاه ورزش در انجمن و سایر عوامل محرکه تاثیر گذار در بهبودی جسمی ، روحی وروانی بیماران کلیوی و ضرورت تدوین برنامه ها و طرحهای زیر بنائی برای تمرینات و آماده سازی بیماران به مسابقات ورزشی سالیانه پیوند اعضاء و راه اندازی باشگاه فرهنگی و ورزشی برای بهره برداری تمرینات و مسابقات ورزشی بیماران و سایر افراد علاقمند در سطح گسترده توضیحاتی دادند و حضور افتخاری اعضاء کمیته ها و کارگروه های تخصصی متشکل از پیشکسوتان و مربیان ورزشی را برای ارتقاء و پویائی اهداف و برنامه های ورزشی در راستای سازماندهی و ایجاد انگیزه برای بیماران مهم و موثر دانستند .
سپس آقای خلیل اشرفی رئیس هیئت ورزشهای همگانی و عضو کمیته توضیحات جامعی در خصوص رشته های ورزشی پیوند اعضاء و نحوه تمرینات و حضور د رمسابقات داخلی و خارج از کشور و تعداد بیماران شرکت کننده و نمادین بدست آمده ارائه دادند. د ر ادامه هر یک از حاضرین نظرات و پیشنهاداتی در خصوص تهیه فرم ثبت نام و اطلاع رسانی به بیماران و خانواده آنان و عضویت در کارگروهها- تشکیل کلاسهای آموزشی و توجیهی به همراه تمرینات عملی در رشته های واجد شرایط بر اساس پروتکل ورزشی خاص –شناسائی بیماران یا اعضاء درجه یک خانواده و آموزش آنان بعنوان تربیت کمک مربی یا مربی درجه سه ورزشی –شناسائی سالن های ادارات و هماهنگی جهت برگزاری تمرینات ارائه دادند که بعد از جمعبندی نظرات و پیشنهادات به اتفاق آراء موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت.
۱-به اتفاق آرا آقای اسرافیل محمدی را بعنوان مسئول کمیته ورزشی و عضو کمیته برنامه ریزی و آقای جلال جراحی بعنوان دبیر و جانشین مسئول کمیته- مسئول واحد مسابقات آقای علی قاضی لو –مسئول واحد تدارکات آقای جلیل قربانی-مسئول واحد تغذیه آقای دکتر مجتبی افشارچی-مسئول واحد مشاوره ورزشی آقای جلیل اشرفی و سیاوش داوودی
– مسئول واحد مربیان آقای کلانتری –آقای محسن محیطی و داوران آقای رضا نقی لو-مسئول واحد انتشارات و فرهنکی خانم دادلویی انتخاب و رشته های شطرنج –بدمینتون –تیراندازی –تنیس روی میز –دارت –دومیدانی –دوچرخه سواری- شنا-پیاده روی-کوه پیمایی – طناب کشی را در کارگروه های ذیربط پیشنهاد گردید و مقرر شد مسئولین واحد ها در جلسه آتی نسبت به شناسایی و معرفی کارگروه های مرتبط به تفکیک بانوان و آقایان در رشته های مختلف اقدام نمایند.
حاضرین جلسه
۱-سیاوش داودی۲-جمشید کلانتری۳-رضا نقی لو ۴-اسرافیل محمدی۵-جلیل قربانی۶-خلیل اشرفی۷-جلال جراحی۸-مهدی رستمخانی۹-محمد رضا طهماسبی

کلیدواژه ها: ، ، ، ،


دیدگاه ها و نقطه نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.