جمعه, ۱۵ فروردین , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

اولین جلسه کمیته تخصصی امداد و رفاه

انتشار: 9 ژانویه 2013

جلسه مشاورین انجمنبیاری خداوند متعال اولین جلسه کمیته تخصصی امداد و رفاه راس ساعت ۱۶ روز یکشنبه مورخه ۱۷/۱۰/۹۱ در دفتر انجمن وفق دستور جلسه با موضوع انتخاب رئیس و دبیر کمیته و مسئولین واحد ها و کارگروه های ذیربط تشکیل گردید. ابتدا آقای طهماسبی مدیر استان ضمن تقدیر و تشکر از حضور موثر و استقبال اعضاء کمیته ، مطالبی پیرامون دستور جلسه و اهداف و عملکرد انجمن ارائه ،سپس آقای رستمخانی توضیحاتی در خصوص چارت سازمانی و وظایف و نقش هر یک از کمیته های ده گانه که در جهت بهبود و تسریع در ارائه خدمات مطلوب تر و شکوفایی انجمن طراحی و عملیاتی می گردد ، دادند سپس هر یک از اعضاء نظرات و پیشنهادات خود را عنوان و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر به شرح ذیل اتخاذ تصمیم و پیشنهاد گردید.
۱-آقای احد سهامی بعنوان رئیس کمیته امداد رفاه و عضو کیمته برنامه ریزی
۲- آقای حمید سلمانیان – دبیر کمیته
۳-آقای ابولفضل حسینی غلامی – مسئول واحد مددکاری
۴-خانم الهام بحری –بعنوان دبیر واحد مددکاری با کارگروه (آقای طومارخانی –آقای حمید قربانی و خانم رباب مقصودنیا)
۵-آقای جواد فتحی بعنوان مسئول واحد رابطین
۶-خانم ادیب فر بعنوان دبیر واحد رابطین با کارگروه (خانم باباخانی)
۷—آقای حاج جمال سقطچی بعنوان مسئول واحد رفاهی
۸-آقای نادر رابطی بعنوان دبیر واحد رفاهی با کارگروه (حاج عباس پناهی)
۹-آقای احد سهامی بعنوان مسئول واحد اردوئی
۱۰-خانم ثریا خدایاری بعنوان دبیر واحد اردوئی
۱۱-آقای بازرگان بعنوان مسئول واحد اشتغال
۱۲-آقای محمد رضا رهروی بعنوان دبیر واحد اشتغال
۱۳-خانم رقیه فاضلی بعنوان مسئول واحد تحصیلی
۱۴-خانم الهام بحری بعنوان دبیر واحد تحصیلی (با کارگروه خانم خدایاری )
۱۵-خانم زهره اسدپور رحیم آبادی بعنوان مسئول واحد شهرستانها
۱۶-خانم رباب مقصودنیا بعنوان دبیر واحد شهرستانها انتخاب شدند.

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ،


دیدگاه ها و نقطه نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.