سه شنبه, ۱۲ فروردین , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

اولین جلسه کمیته انجمن حمایت از بیماران کلیوی شهرستانها

انتشار: 27 دسامبر 2012

جلسه کمیته شهرستان هابیاری خداوند متعال اولین جلسه کمیته انجمن حمایت از بیماران کلیوی شهرستانها با حضور مدیران و مسئولین اداری و مالی انجمن شهرستانها با هماهنگی قبلی راس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخه ۵/۱۰/۹۱ با موضوع انتخاب رئیس و دبیر و اعضاء کارگروه و تدوین شرح وظایف آنان در محل دفتر انجمن تشکیل گردید. پس از تلاوت آیاتی از کلام اله مجید آقای طهماسبی مدیر انجمن پیرامون موضوع جلسه و اهمیت و دقت در موارد مربوط به ارسال جلسات ماهیانه ، تهیه و چاپ و نشر موارد تبلیغاتی و قبوض –تهیه و ارسال سه ماهه عملکردهای اداری و مالی و فرهنگی –بکارگیری پرسنل اداری و مالی رسمی و افتخاری و سایر موارد مرتبط بر اساس آئین نامه های و دستور العمل های انجمن مرکز و اهداف کلی توضیحاتی ارائه دادند .و خواستار تشکیل کمیته بانوان و فراخوانی خیرین خوشنام و متعهد و مجرب برای همکاری در کمیته های متشکل در شهرستان و مشاورین شدند . سپس آقای تقیلو مسئول کمیته شهرستانها در خصوص حضور مستمر انجمن در اجتماعات و ارتباطات مردمی با تبلیغات فراگیر برای آگاه سازی عمومی از اهداف و فعالیت های انجام شده انجمن و رایزنی برای شناسائی افراد خیر جهت مشارکت و همکاری همه جانبه صحبت کردند.و آقای مهندس رستمخانی نیز خواستار تشکیل کمیته ها و کارگروه های تخصصی با بکارگیری از افراد خوشنام و با تجربه بصورت افتخاری با مشخص کردن دبیر کمیته و مسئولین واحد ها با شرح وظایف مربوط به تناسب تعهد و تخصص در اولین فرصت لازم و ارسال به انجمن استان شدند . در ادامه جلسه هر یک از حاضرین گزارشی از فعالیت های فرهنگی و اداری و مالی در سال جاری خود را بویژه در طول هفته حمایت از بیماران کلیوی ارائه و پس از بحث و تبادل و نظر موارد زیر مورد تصویب و پیگیری قرار گرفت. 

۱-در خصوص پیشنهاد انجمن شهرستان خرمدره مقرر گردید که نسبت به هماهنگی فوق تخصص داخلی کلیه برای ویزیت بیماران آن شهرستان و حتی المکان شهرستانهای دیگر از سوی انجمن استان پیگیری و اقدام شود.
۲-مقرر گردید هر دو ماه یکبار جلسه کمیته شهرستان با هماهنگی و آمادگی قبلی در یکی از شهرستانها تشیل شود.
۳-بنا به در خواست مدیران انجمن شهرستان طارم و ماهنشان مقرر گردید که نسبت به تهیه و ارسال یکدستگاه کامپیوتر از سوی انجمن زنجان تهیه و به شهرستانهای مذکور اهداء گردد
۴ –مقرر گردید که شهرستانها نسبت به تهیه وبلاگ برای هر انجمن اقدام نمایند.
۵-با توجه به اعلام آمادگی مقرر گردید که جلسه بعدی قبل از پایان سال در انجمن شهرستان ابهر و سومین جلسه در اردیبهشت ماه در انجمن شهرستان طارم برگزار گردد.
۶-به اتفاق آرا آقای عطا اله تقی لو بعنوان رئیس کمیته و آقای داود رمضانلو بعنوان دبیر انتخاب شدند .
شهرستان ابهر –جناب آقای داود قزوینیان –دبیر آقای عبداله حسین خانی
شهرستان طارم – خانم نسیبه عمارلو –دبیر آقای حمید رضا نظری
شهرستان خدابنده –آقای نعمت اله خلجی –دبیر آقای نبی اله فضانلویی
شهرستان ماهنشان :آقای محسن رزی – دبیر: خانم فاطمه محمدی
شهرستان خرمدره: آقای اصلان افشاری راد –دبیر خانم مهناز شریفی
شرح وظایف : مقرر شد مراتب توسط مسئولین شهرستانهای بصورت پیشنهادی تهیه و جهت بررسی و تصویب به انجمن استان ارسال گردد.

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ،


دیدگاه ها و نقطه نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.