سه شنبه, ۱۲ فروردین , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

اولین جلسه مشاورین انجمن

انتشار: 7 ژانویه 2013

جلسه مشاورین انجمناولین جلسه مشاورین انجمن راس ساعت ۳۰/۱۳ روز سه شنبه مورخه ۱۲/۱۰/۹۱ با حضور اعضاء در محل دفتر انجمن تشکیل گردید.
ابتدا آقای طهماسبی مدیر انجمن در رابطه با ضرورت سازماندهی اعضاء افتخاری و ستادی انجمن در یک چارت سازمان یافته به تناسب تجارب و تخصص افراد در جهت تسهیل و تسریع امورات با هدف گذاری و تعیین اولویت برنامه ها و خدمات حمایتی و اجتماعی برای بهبود زندگی و درمانی بیماران در کنار برنامه های فرهنگی و آموزشی توضیحاتی دادند . و مشورت را یکی از رکن های اصلی و اساسی برای تحقق اهداف انسانی و حیاتی انجمن دانستند . سپس آقای رحمانی مدیر روابط عمومی دانشگاه و مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی در خصوص ارزش دینی و اجتماعی مشورت و تاثیرات کار تیمی و تصمیمات گروهی در تسهیل سازی امورات ، و لازمه سنجش نیازهای بیماران در جنبه های حمایتی واجتماعی و توزیع دقیق و کارشناسانه منابع انجمن برای رفع نیازهای آنان ، و ضرورت تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی برای شناسائی افراد دارای علائم اولیه بیماری و تشخیص و درمان بموقع با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی موثر بویژه رسانه های جمعی صحبت کردند .و مشاورین را بعنوان سپاپ اطمینان انجمن بر شمردند. در ادامه با جمعبندی پیشنهادات سایر اعضاء در خصوص آسیب شناسی روحی و روانی اهداء کنندگان و گیرندگان کلیه برای آمادگی بیشتر ، تدوین شرح وظایف مشاورین و مسئولین کمیته ها و کارگروها، صدور کارت شناسائی و ابلاغ عضویت افتخاری به مشاورین و مسئولین کمیته ها ، در صورت لزوم بررسی و نظارت برنامه های طراحی شده در کمیته ها قبل از ارجاع به کمیته برنامه ریزی توسط مشاورین زیربط . افراد به ترتیب زیر بعنوان مشاورین انجمن انتخاب شدند.
۱-آقای اسماعیل رحمانی بعنوان مشاور امور بهداشت و درمان
۲-آقای حاج رضا رجبیون بعنوان مشاور امور اقتصادی و برنامه ریزی
۳-آقای حاج احمد برادری بعنوان مشاورامور اداری و مالی
۴-حاج محمد صالح آقائی بعنوان مشاور امور حقوقی
۵-آقای حسین ثبوتی بعنوان مشاور امور فرهنگی و تبلغیاتی
۶-سرکار خانم الهام بحری بعنوان مشاور امور مددکاری و اجتماعی

کلیدواژه ها: ، ، ،


دیدگاه ها و نقطه نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.