یکشنبه, ۱۰ فروردین , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

اعضا انجمن نفرولوژی


  • اعضا انجمن نفرولوژی زنجان

دکتر رامین محمدی – فوق تخصص نفرولوژی ( داخلی کلیه )
نظام پزشکی ۳۵۰۵۲
آدرس: مرکز آموزشی و درمانی حضرت ولیعصر

دکتر ایوب پزشکی – فوق تخصص نفرولوژی ( داخلی کلیه )
نظام پزشکی :۳۹۹۴۶
آدرس : سعدی وسط- خ زینبیه – ساختمان هشت بهشت -واحد ۱۰۲
تلفن:۳۲۳۷۳۴۴-۳۲۳۳۳۴۵

دکتر م‍‍ژگان جلال زاده – فوق تخصص نفرولوژی ( داخلی کلیه )
نظام پزشکی : ۲۲۳۹۳
آدرس : مرکز آموزشی و درمانی ولیعصر

دکتر بهناز فلک افلاکی – فوق تخصص نفرولوژی کودکان
نظام پزشکی ۳۴۴۲۲
آدرس : بیمارستان آیت اله موسوی