پنج شنبه, ۲۷ تیر , ۱۳۹۸ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

اختصاص دفتر مستقل ارتباطات مردمی انجمن کلیوی زنجان در ساختمان انجمن کلیوی ایران

انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۲

اختصاص دفتر مستقل ارتباطات مردمی انجمن کلیوی زنجان در ساختمان انجمن کلیوی ایران

markaz11مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی زنجان به همراه دو تن از اعضای این انجمن روز چهارشنبه ۱۷ مهر ماه امسال ضمن دیدار با هاشم قاسمی مدیر عامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران و مصطفی قاسمی رییس هیئت مدیره این انجمن، خواستار اختصاص دفتر مستقل ارتباطات مردمی انجمن کلیوی زنجان در ساختمان انجمن کلیوی ایران شدند.

محمد رضا طهماسبی در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های فرهنگی انجمن حمایت از بیماران کلیوی زنجان در مجامع فرهنگی و پیشرفت فیزیکی مجتمع تخصصی آموزشی، پیشگیری و تحقیقاتی در حال ساخت گفت: در جهت تقویت اطلاع رسانی، ایجاد تفاهم نامه مابین انجمن کلیوی زنجان با دانشگاه ها و آموزش و پرورش زنجان ضروری است.

وی اختصاص دفتر مستقل ارتباطات مردمی انجمن کلیوی زنجان را مهم دانست و ادامه داد: اختصاص این دفتر در داخل  انجمن مرکز ایران در جهت جذب مشارکت های زنجانی های مقیم تهران برای ساخت و تکمیل پروژه تخصصی انجمن کلیوی زنجان لازم است.

در ادامه این دیدار مدیر عامل انجمن کلیوی مرکز با ابراز خرسندی از فعالیت های وسیع فرهنگی انجمن کلیوی زنجان گفت: انجمن حمایت از بیماران کلیوی زنجان نسبت به سایر انجمن های کلیوی کشور فعالیت های چشمگیری داشت.

در این دیدار رئیس هیئت مدیره انجمن مرکزی ایران ضمن موافقت با ایجاد دفتر انجمن کلیوی زنجان در داخل انجمن کلیوی ایران تصریح کرد: انجمن حمایت از بیماران کلیوی زنجان در جهت کاهش بیماری های کلیوی به ویژه از ناحیه دیابت و فشار خون و با اعتمادسازی مردمی، در بین سایر انجمن های کلیوی کشور جایگاه ویژه ای دارد.

گفتنی است در ادامه این دیدار از قسمت های مختلف اداری، تجهیزات و امکانات کلینیکی و پاراکلینیکی درمانگاه شفا بازدید به عمل آمد.

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،


دیدگاه ها و نقطه نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.