جمعه, ۱۵ فروردین , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

احداث سرویس های بهداشتی در سطح شهر ضروری است

انتشار: 26 دسامبر 2013

رییس شورای شهر زنجان:

احداث سرویس های بهداشتی در سطح شهر ضروری است

SONY DSCرییس شورای شهر زنجان با اشاره به این که  شناخت کمبودها، نیاز ها و نارسائی های موجود اجتماعی، فرهنگی ، رفاهی و آموزشی و بهداشتی مرتبط با حوزه شهرداری وظیفه شهرداری است، گفت: احداث سرویس های بهداشتی و ساماندهی آن در سطح شهر، برای پیشگیری از افزایش بیماری های کلیوی ضروری است.

آراض ضیایی روز یکشنبه ۳۰ آذر ماه امسال در جلسه شورای شهر با اعضاء انجمن حمایت از بیماران کلیوی زنجان، افزود: شورای شهر زنجان برای بستر سازی و همکاری دو جانبه با استفاده از ظرفیت های مردمی و کارشناسان  حوزه های مرتبط، آمادگی دارد.

وی تاکید کرد: کارگروه تخصصی بهداشت و درمان برای بررسی بیشتر آسیب ها و مشکلات بهداشتی و فرهنگی زیر نظر کمیسیون فرهنگی شهرداری تشکیل شده و پیشنهادات به صورت یک تفاهمنامه در مدت ۴ سال دوره یازدهم شورای شهر برای اجرائی و عملیاتی شدن و استمرار جلسات، جمع بندی شود.

مدیر انجمن کلیوی زنجان در این جلسه گفت: افزایش ۲۰ درصدی بیماری کلیوی از ناحیه دیابت و فشارخون و سایر عوامل آسیب رسان، یک تهدید جدی برای تمام افراد جامعه است.

محمدرضا طهماسبی ادامه داد: شورای شهر با استفاده از شیوه های  اطلاع رسانی نوین در امر تبلیغات، در پیشگیری از بیماری های کلیوی می تواند موثر باشد.

وی تاکید کرد:  شورای شهر زنجان می تواند با تغییر الگوی زندگی در افراد و ایجاد یک فضای زندگی بدون دغدغه و عاری از آسیب جسمی و اجتماعی و انعقاد تفاهمنامه دو جانبه در جهت تقویت و تحکیم همکاری در زمینه های بهداشتی و فرهنگی، انجمن حمایت از بیماران کلیوی را یاری کند.

مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی زنجان افزود: مساعدت مالی شورای شهر برای تکمیل و تجهیز مجتمع تخصصی در حال  ساخت «آموزشی، پیشگیری و تحقیقاتی» انجمن کلیوی زنجان، در رسیدن این انجمن به اهداف خیرخواهانه خود موثر است.

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ،


دیدگاه ها و نقطه نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.